10 jaar tevreden klanten
Gevelbekleding - Miks
Privacy
Miks bvba weet dat u belang hecht aan uw privacy. Daarom doen we ons best om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren. Op deze website van Miks bvba worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. Dit kan gebeuren via elektronische formulieren die u dient in te vullen wanneer u een product of dienst bestelt, wanneer u gebruik maakt van een dienst die via de website wordt aangeboden, wanneer u informatie vraagt of deelneemt aan een enquête of wedstrijd.
De persoonsgegevens die u via deze kanalen verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Miks bvba. Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren, om de kwaliteit van de diensten te verbeteren en om u te informeren over producten, diensten en aanbiedingen.
De verzamelde gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij uitdrukkelijk meegedeeld.

Elke persoon die zijn/haar identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek.

Miks bvba behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24 oktober 1995.

privacy beleid | gebruiksvoorwaarden | copyright 2014 | Designed by Crossmedial