10 jaar tevreden klanten
Gevelbekleding - Miks
Wettelijke bepalingen
Auteursrecht
De site www.miks.be is door het auteursrecht beschermd.
De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Miks bvba.

Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.
Aansprakelijkheid voor de inhoud Miks bvba besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden.
Miks bvba kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
Miks bvba kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

privacy beleid | gebruiksvoorwaarden | copyright 2014 | Designed by Crossmedial